Månsson, Nils
-1504

Domare, Fogde, Bergmästare.
Död 1504. [1]

Nils Månsson. Död 1504. [1] Domare, Fogde, Bergmästare.
f Magnus Nilsson. Ansedel ff Nils Magnusson. Ansedel fff Mage Jeppesson. Ansedel Bergöverste.
 
fm Ludzia . Ansedel  
 
     
 
   
 

Biografi
Förde till vapen ett rött svinhuvud i gyllene fält och ett dylikt på hjälmen. Var dels domare, fogde och dels bergsmästare på St Kopparberget 1478-99. Bevistade herredagen i Stockholm 1504. Ägde en av gårdarna i Aspeboda.* Gift med Kerstin av okänd härkomst.* En arvstvist mellan Gustav Olsson i Daglösa, som härrör bland annat från utpressning "ljugit under ögonen" och andra ordtjafs. Gustav Olsson skriver till Svant Sture och tackar för ett erhållet skyddsbrev. Icke förty har emellertid Nils Månssons son (Måns) undsagt honom på hans liv. Gustav har då genom Hans Jeppesson låtit fråga Nils om meningen härmed samt erbjudit sig och sitt folk i borgen inför riksrådet och Svant Sture om fogden och hans son vill göra sammalunda, men detta har avvisats. Gustav har därför länge nödgats ligga lågt på sin gård (trygg för livet). Fast han har ett skyddsbrev har fogdens son slagit hans landbofolk blått och blodigt, huggit sönder deras husderåd och rånat hennes (landbohustruns) pung och bälte 20öre penningar. Gustav begär ett nytt skydds-brev. Sedan händer flera aktioner mot Gustav och hans folk som Nils Månsson är ansvarig för. En stor händelse var vis Morsmässan 8 september 1500, då Gustav ridit ner till Västerås för att uppsöka Ärkebiskopen och Marsken. Emellertid vände han sig till lagmannen Sten Bielke. Denne yrkade då jämte Nils Bese och Jon Jensson. Nils Månsson (somtydligen även var i Västerås) tillsade Gustav vänskap och kärlek i dessa herrars närvaro och de gode männen lade deras händer tillhopa. Men vid kyrkobesök Allhelgonadagen 1 november 1500 hade Nils Månsson satt sig i bakhåll för honom på hemfärden.* Måns Nilsson själv och hans son överföllo honom bakifrån och höllo dragna svärd och långknivar över hans huvud och de slogo och drogo hans folk.Gud i klagan huru de marterade dem. En av hans drängar huggo de huvudet av utandom och rannsakan. Från Gustav själv rövade de värjan, som de dagligen läto bära framför hans ögon, honom till smälek. Gustav skriver vidare i ett brev, att skall Måns Nilsson vara bergsmännens fogde, så få de låsa sina dörrar och gå från fäderne och möderne, de fattiga njuta icke fred i hus, hem eller säng - utan slås blått och blodiga och plundras och deras hustru våldtas. Som Svantes kapal herr Sven kan berätta skedde en gång på natten, att en avfogdens män högg för en månad sedan en kvinna med yxa, så att lungornaföljde med yxan ut och samme man bedriver röveri och våldtäkt.* Ett brev till Riks-Marsken Svante Nilsson från menigheten kommer dom med klagomål, som blev en vändning. Nils Månsson beskylls här för övervåld och överrätt först, så att ingen njuter hus- eller hemfrid utav hans egna tjänare, sommed rov och dråp och sedan tör ingen fattig man komma till tings eller kyrkojo och ej till gruve att se om vår bäste, där vi skolom alle have vår välfärd av.* Nils Månsson blev avsatt strax efter detta brev.* Dessa upgifter kommer från: Tom Söderbergs bok "Kopparberg från Medeltiden till Gustav Wasa" - Diplomaticium Dalacerlecum.

Gifte och barn
Kerstin . Ansedel Född. [1]
Gift
  Måns Nilsson. Ansedel Fogde.
Född 1470. [1]
Död 1534.


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01