Korke, Jakob

Underlagman.

Jakob Korke. Underlagman.
     
 
   
 
m NN. Ansedel mf Jakob Andrissasson. Ansedel Lagman.
 
 
   
 

Biografi
Lagman i Finland 1362. Ägde Niemenpää i Vesilaks sn* En gammal finsk sägen berättar att namnet Korke (Kurki) föranletts av att en finsk krigsman, Mats, Hövitsman för Birkarlarne, under holmgång med jätten Potko, råkade snava vid stranden och kommit att vada i vattnet, då motståndaren Potko försmädligt utropat: "Du hoppar som en trana"(på finska Kurki).

Gifte och barn
.
Gift
  Jakobsdotter. Ansedel


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01