Arnholm, Erik
1694-1777

Frälseinspektor på Blombacka. Arrendator på Uvereds säteri..
Född 1694. [1]
Död 1777-01-05 i Tågården, Hovby (R). [1]

Erik Arnholm. Född 1694. [1] Död 1777-01-05 i Tågården, Hovby (R). [1] Frälseinspektor på Blombacka. Arrendator på Uvereds säteri..
     
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Eric Arnholm (son till Sven Ahrenholm och Ebba Hansdotter) var född 1694; död den 5 januari 1777 på Tågården i Hovby socken av "ålderdomsbräcklighet" vid 83 års ålder. Gift med Cajsa Eleonora Rensiö (dotter till borgmästaren Konrad (Cort) Rensiö och Sara Paulin i Kungsbacka); var döpt den 22 november 1707 i Kungsbacka; död den 21 augusti 1778 på Tågården i Hovby av "ålderdom" vid 71 års ålder; hon blev begravd på kyrkogården i Hovby den 25 i samma månad. Eric Arnholm var frälseinspektor, d.v.s. han var inspektor på frälsesäteriet Blombacka i Vinköls socken (Skrb), men arrenderade sedan Uvereds säteri i socknen med samma namn. På äldre dagar flyttade han och hustrun till sonen Sven på Tågården i Hovby socken, där de båda sedan dog. År 1770 upprättade han ett testamente till förmån för sonen Conrad. Kinnefjärdings härads dombok för vintertinget den 16 februari 1779. Uppbud och lagfart par. 1. Förelades domstolen ett så lydande testamente. "Som jag tillförne giftat mina älskade barn ifrån mig och givit dem hemgifter, efter mina omständigheter och förmögenhet; Allt därförne är jag nu omtänkt huru och på vad sätt den yngste min käre son Conradh skall häremot få något som svarar mot de andra kära barnens hemföljder, så skall han undfå och åtnjuta kvarlåtenskapen efter mig och min kära hustru, enär Herren behagar kalla oss utur världen, av vad namn det hälst vara må i säng och gångkläder kärils och kreatur med mera, sen vi nu medan vi äro vid sunt förnuft villa hava befäst och testamenterat uti gode mäns närvaro. Av Hovby Tågården den 29 december 1770. Eric Arnholm Cajsa Arnholm Till vittne: Jonas Larsson Petter Basfeldt" Och som anmältes det bägge testamentsgivarna äro med döden avgångne; Ty bör en avskrift härav vederbörande arvingar tillställas som 18 Cap. Ärvdabalken bjuder. OBS! Här stavas namnet "Arnholm", men i kyrkoböckerna stavas namnet för samme man "Arneholm". Som originalet till ovanstående skrivelse måste ha varit egenhändigt underskriven, är det mycket troligt att "Arnholm" är det rätta, under det att "Arneholm" är en utvikning av kyrkobokföraren.

Gifte och barn
Cajsa Eleonora Rensiö. Ansedel Född 1707 i Kungsbacka. [1]
Döpt 1707-11-22 i Kungsbacka. [1]
Död 1778-08-21 i Tågården, Hovby (R). [1]
Begravd i Kyrkogården i Hovby. [1]
Gift
  Isak Arnholm. Ansedel Död 1790-04-09 i torp, Västby, Hovby (R). [1]
  Sven Arnholm. Ansedel Hemmansägare på Tågården i Hovby.
Född 1727-11-17 i Blombacka, Vinköl (R). [1]
Död 1803-03-27 i Tågården, Hovby (R). [1]
  Jacob Arnholm. Ansedel Inspektor.
Född 1729. [1]
Död 1783-02-15 i Hovby (R). [1]
  Abraham Arnholm. Ansedel Född 1736-09-09 i Uvereds säteri, Uvered (R). [1]
  Ebba Arnholm. Ansedel Född 1739-02-07. [1]
Död <1741. [1]
  Ebba Arnholm. Ansedel Född 1741-08-28 i Uvereds säteri, Uvered (R). [1]
Död 1808-01-16 i På torp under Skofteby, Norra Härene socken. [1]
  Conrad Arnholm. Ansedel Född 1743-05-15 i Järpås (R). [1]
Död 1804-12-25 i Norra Härene (R). [1]
  Hans Arnholm. Ansedel Född 1746-01-19 i Uvereds säteri, Uvered (R). [1]
  Sara Arnholm. Ansedel Född 1748-01-01 i Uvereds säteri, Uvered (R). [1]
Död <1750 i Uvereds säteri, Uvered (R). [1]
  Sara Arnholm. Ansedel Född 1750-12-01 i Uvereds säteri, Uvered (R). [1]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01