Paulinus, Erlandus
(...)-1663

Kyrkoherde i Markaryd.
Född Före 1606 i Virestad (G). [1]
Död 1663 i Markaryd (G). [1]

Erlandus Paulinus. Född Före 1606 i Virestad (G). [1] Död 1663 i Markaryd (G). [1] Kyrkoherde i Markaryd.
f Paulus Erici. Ansedel Född omkring 1580 i Fagerhult, Markaryd (G). [1] Död 1634 i Markaryd (G). [1] Kyrkoherde i Virestad 1602 och i Markaryd 1612.
   
 
   
 
m Anna Pedersdotter. Ansedel Född i Ulvsbäcks Prästgård, Markaryd (G). [1] mf Peder Erlandi. Ansedel Född omkring 1540. [1] Död 1612 i Ulvsbäcks Prästgård, Markaryd (G). [1] Kyrkoherde i Markaryd.
 
 
mm Karin Pedersdotter. Ansedel Född. [1]  
 

Biografi
Erlandus Paulinus var kyrkoherde i Markaryd. Nämnes 1631 såsom kaplan i Markaryd. Han klagade 1635 hos domkapitlet "om en trollkona i sitt geld". Rörande de krigiska tiderna har han själv antecknat följande: Den 28 februari 1644 rövade danskarna i kyrkan och borttog bland annat en del av inventariet och några skrifter. Den 16 februari följande år hade han och postmästaren Jacob Broddesson (troligen en svåger) glädjen att från Danmark återföra en klocka, som danskarna rövat från kyrkan 1565. Sven i Stenlod och Nils i Århult fingo 22 Dlr vardera, för att de transporterade klockan tillbaka igen. 1658 härjades åter kyrkan, låsar och fönster sönderslogos, och rummet användes till stall. Herr Erland flydde från prästgården men lämnade nycklarna till de rikt försedda visthusen och källarna i dörrarna. Över porten satte han ett anslag, att danskarna fingo äta och dricka så mycket de vill, blott de icke tände eld på gården, såsom skett med 50 andra gårdar i socknen. Sedan fienden druckit vad de förmådde, slogo de sönder öltunnorna och lät ölet rinna på marken. Köttet däremot förde de med sig. Gården skonades från brand, men ännu i början av 1700-talet funnos märken i sätesstugan, som visade, hur danskarna där roat sig med målskjutning.

Gifte och barn
Sara Broddesdotter. Ansedel Född Före 1651 i Markaryd (G). [1]
Gift
  Sara Paulin. Ansedel Född. [1]
  Påvel Paulin. Ansedel Tjänade hos landsdomaren Magnus Durell..
Född. [1]
  Anna Paulin. Ansedel Född. [1]
  Per Paulin. Ansedel Skollärare i Göteborg..
Född. [1]
  Josefina Paulin. Ansedel Född. [1]
  Brodde Erlandsson-Paulin. Ansedel Kyrkoherde.
Död 1710-07-26 i Kiaby (L). [1]
  Jacob Erlandsson-Paulin. Ansedel Tullnär och borgmästare.
Född 1640 i Markaryd (G). [1]
Död 1677 i Kungsbacka (N). [1]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01