Erici, Paulus
1580?-1634

Kyrkoherde i Virestad 1602 och i Markaryd 1612.
Född omkring 1580 i Fagerhult, Markaryd (G). [1]
Död 1634 i Markaryd (G). [1]

Paulus Erici. Född omkring 1580 i Fagerhult, Markaryd (G). [1] Död 1634 i Markaryd (G). [1] Kyrkoherde i Virestad 1602 och i Markaryd 1612.
     
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
(Ericsson) Paulus Erici var uppfödd i Markaryds socken och Fagerhults gård. Fadern hette Erik, och kallades Erik i Fägerhult. Paulus hade gått i vall med sin företrädares och blivande svärfaders, Peder Erlandi, svin. På sin husbondes råd sökte han in vid skola och sedan ställt sig så väl, att han kom i sin svärfaders ställe. Blev kyrkoherde i Virestad 1602 och i Markaryd 1612. I december samma år och januari 1613 bodde Axel Oxenstierna och andra rådsherrar i hans prästgård, i samband med fredsförhandlingarna i Knäred. Konung Gustaf II Adolf besökte prästgården 1613, 1619 och 1629. Genom kungl. brev den 4 januari 1615 erhöll Paulus Erici två stommar, Hinneryd och Prästtorp, som vederlag för att prästgården under kriget 1612 av fienden blev uppbränd. Under fredsförhandlingarna mellan Sverige och Danmark i februari 1629 hade han under en vecka de båda rikenas konungar till gäster, vilka "liggit, som sannfärdeligen berättas, i en säng samman, så länge de varit till konferens". Riksrådet Gabriel Oxenstiernas relation om detta kungamöte finnes tryckt i Historiska handlingar, VIII. Vid detta tillfälle säges Erici av Gustaf II Adolf fått löfte, att pastoratet skulle behållas i hans släkt, enligt vad socknens äldsta och sexmän i skrivelser den 24 maj och 16 juni 1703 intygat. Paulus Erici var stamfader för den adliga ätten Hilletan, i det att sonen Magnus blev adlad med detta namn.

Gifte och barn
Anna Pedersdotter. Ansedel Född i Ulvsbäcks Prästgård, Markaryd (G). [1]
Gift
  Magnus Paulin-Hilletan. Ansedel Häradshövding, lagman.
Död 1646 i Göteborg. [1]
  Gunilla Paulin. Ansedel Född i Markaryd (G). [1]
Död 1650-06-30 i Vittaryd (G). [1]
  Carl Lilliengrip. Ansedel Tullnär.
Död 1702-11-12. [1]
  Erlandus Paulinus. Ansedel Kyrkoherde i Markaryd.
Född Före 1606 i Virestad (G). [1]
Död 1663 i Markaryd (G). [1]
  Petrus Paulin. Ansedel Kyrkoherde i Hinneryd..
Född omkring 1606.
Död Död före 21 februari 1669. [1]
Ester Eriksdotter. Ansedel Född. [1]
Gift
  Paulus Paulinus. Ansedel Teologie studerande.
  Peder D.Y Paulinus. Ansedel
  Erik Paulinus Ulfsbeckius. Ansedel Lagläsare, häradshövding.
Död 1679. [1]
  Joseph Paulinus Ulfsbeckius. Ansedel Död 1641-07-13. [1]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01