Hammarstrand, Gustaf Mauritz Fulmonis
1698-1757

Kvartermästare. Inspektor på Forsby gård.
Född 1698-06-11 i Forsby, Västra Ed (H). [1]
Död 1757 i Forsby, Västra Ed (H). [1]
Begravd 1757-05-11 i Västra Ed (H). [2]

Gustaf Mauritz Fulmonis Hammarstrand. Född 1698-06-11 i Forsby, Västra Ed (H). [1] Död 1757 i Forsby, Västra Ed (H). [1] Kvartermästare. Inspektor på Forsby gård.
f Fulmo Dansson Hammarstrand. Ansedel Född 1659 i Hula, Loftahammar (H). [1] Död 1746 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [1] Inspektor på godset Winäs i Ed.
ff Dan Persson. Ansedel Född. [1] Död 1692 i Loftahammar (H). [1] Rättare.
fff Per i Hula . Ansedel Född. [2]
 
fm Margareta . Ansedel Född. [2] Död tolkat (1710 - 1711). [2]  
 
m Maria Christina Gustafsdotter Renatus. Ansedel Född 1678 i Wien. [1] Död 1748 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [1] mf Gustaf Mikael Renat. Ansedel Född 1639 i Österrike. [1]  
 
mm Hedvig Eleonora Renata. Ansedel  
 

Biografi
Gustaf Mauritz var enligt en generalmönsterrulla för Skånska husarregementet av år 1732 Förste Corporal vid Landskrona kompani sedan 16.9.1728. Den 28.6.1733 ersatte han kvartermästaren med tredje korprals indelning vid nämnda kompani Bengt Ekerot. Enligt 1744 års general mönsterrulla fick han "efter begäran afskiedh 1742", enligt en på krigsarkivet förvarad avlöningslista 1742 gällde avskedet från 24.10.1742 och med samma månads utgång avstod han "alla räntorna". - Som boställe innehade han i Norra Nöbbelövs socken belägna 3/4 mtl Nöbbelöv n:o 6, enligt indelningskommissionens protokoll anslaget till tredje korporalen vid Landskrona kompani. Norra Nöbbelövs socken bestod enligt ml blott av hemmanen Nöbbelöv n:ris 1-13. Enligt ml 1742, dat. 7.12. 1741, fanns på Nöbbelöv 6 "Qvarter Master Hammarstrand, h. l, dr Anders, Jons och Jorran g Nils (ung och fattig) p. lngar, Martha och Anna". Saledes tre drängar och tre pigor. I ml 1743 upptagas pigorna Matta och Ellna, men inga drängar. När man tar del av mantalslängderna for militärboställen framgår det att dessas innehavare i främsta rummet voro jordbrukare, många gånger voro de föregångsmän inom jordbruket. Och personalen på dessa gårdar skulle svara for skötseln av dem när boställshavaren var upptagen av sin tjänst. Kvartermästaren Hammarstrand avflyttade således under året 1743-1744, varthän angives ej i kyrkböckerna, bland vilka vid denna tid flyttningslängder ej förekommo. Hans sex första barn föddes i Norra Nöbbelöv 1735--1741, det sjunde, dottern Christina Brita, föddes 8.9.1743, men finnes ej upptagen i Nöbbelövs födelsebok. Under hennes senare levnad uppgives blott att hon var född i Skåne. Om barnens födelse förmäler Norra Nöbbelövs födelsebok: 1735 den 24 September blev qwartermästaren Gustaf Hammarstrands hustru Brita Elisabeth Gertz förlöst med en välskapad dotter, vilken den 28 dito blev framburen till dop och kristendom av sahl. herr Profess. Aurivili änka, som uti grevinnan Steenbooks, fru Ebba Margaretha de la Gardies ställe, blev förordnad, barnet blev kallat Ebba Margaretha. Faddrarna voro Jungfru Caisa Aurivilia, Jungfru Schinek. Consistorie Ecclesiast, Secret. hr Carl Finnerus, Booktryckaren från Lund Ludvig Decreaux, qwartermäster Gylick, Lorentz Laroos samt alla de övriga Byamännen. 1736 den 1 november - - - en välskapad son, vilken den 5 hujus blev framburen till kristendom av Doctor Henrich Benzelii fru N. Rudeen från Lund och blev kallad Gustaf Michuelii. Faddrar, Profess. Menlos fru tog mössan av huvudet, de övriga Jungfru Aurivilia, Herr Baron Falkenberg, Rådman Holger Liestert, Stud. Ekegren, Westring, Schicnstrom, från bynen Lorentz Laross, Sven Laross, Måns Olufsson, Erik Larsson och Oluf Nillsson. 1737 den 22 november - - - en välskapad son, vilken den 27 ejusdem blev framburen till dop och kristendom av herr Mag. Murbechs fru N. Litholander från Lund, och blev kallad Carl Friedrich. Faddrarna voro: herr Mag. Utterbom från Warpinge, herr Mag. Retzius med handelsman Caspar Liestert från Lund. Fruntimmer: Mag. Barfots fru Anna Nelander och dess syster Jungfru Nelander. Från byen var Lorentz Laross, Mans Olufss med alla övriga byamannen. 1739 den 13 augusti - - - en välskapad son, vilken den 19 dito blev framburen till dop och kristendom af herr Prof. Menlos fru från Lund och blev kallad Carl Friedrich. Faddrarna voro herr Magister Freser från Varpinge gård, Stud. herr Jacobxus från Lund, handelsmannen Lorentz Laross ibm, från byen var Landsmannen Malmlin, Nills Trulss, Anders Larss, Jöns Jörans med alla de övriga Byamannen. Av qwinkon voro Adjunktcn Billsteens fru, som tog mössan av huvudet, sedan Jungfru Anika Aurivilia. 1740 den 30 Julii --- en välskapad son, vilken den 31 dito blev framburen till dop och kristendom av Hanna Jöns Jöranss och blev kallad Johannes Laurentius. Faddrarna voro Jepp Olufs och Anders Larsson. 1741 den 21 November blev qwartermästaren Gustaf Hammarstrands käresta, Brita Llisabeth Gertz, förlöst med en välskapad son, vilken den 25 dito blev framburen till dopet hemma i huset av Marna Lorens Laross och blev kallad Adam Ludvig, vittnen voro comminist. Petter Darin tillika med alla Byamännen. Ur Eds Kyrkobok: "1757 den 17 maj Begrofs Qvartermästaren Välmanhaftige Gustaf Mauritz Hammarstrand född på Winäs 1698. Då han var 18 år gaf han sig under militien hos General Lewenhaupt i Skåne. 1733 inträdde i äktenskap med änkefru Brigitta Elis. Gers. aflat tillsammans 10 barn, 4 söner och en dotter lefwer, tog afsked från krigstjänsten 1743, flötte då strax från Skåne hit till Ed i Hälgenäs. Och var inspector på Forsby, hvarest han afled av andetappa, lewat 59 år." Sedan han tagit avskcd återvände han omedelbart vid 45 års ålder till sitt fädernehem på Helgenäs med hustru och barn. Fulmo avled inom några få år och nästa husforhörslängd, troligen 1749, upptager förutom Gustaf Mauritz med hustru: Sonen Pett. Pustelbeck (trol. Puffelbeck), studerar i Linkoping Aetas 22 Son Gustav Hammarstrand 12 Son Carl Fredrik 10 Son Johan 8 Son Adam 7 Dott. Anna Lucia Pustelbeck 20 Dott. Christina Brita Hammarstrand 6 Vid husförhör 1753 upptogos på Helgenäs förutom mannen och hustrun barnen Carl Fredrik, Johannes, Adam och Christina Brita. Gustaf Mauritz måste med tiden söka sig en tjänst, befattningen pa Vinäs var upptagen men på Forsby I mil nordost om Helgenäs fick han anställning som inspektör hos ägaren baron Georg Henric Lybecker till Åkerholm m.fl. egendomar. Denne blev enligt Anrep ryttmästare vid Lifregementet till häst och bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen. Det är antagligt att Gustaf Mauritz under ägarens bortavaro handhade skötseln av Forsby. - I prosten H. J. Sivers Westerwiks stads Historia Linköping 1758 står Qwartermästaren Gust. Maur. Hammarstrand upptagen i "Alphabetisk Förteckning på dem, som pa thetta Wärket prenumererat."

Gifte och barn
Brit Elisabet Gers. Ansedel Född 1707 i Göteborg. [1]
Gift 1733 [2]
  Ebba Margareta Hammarstrand. Ansedel Född 1735-09-24 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
Död 1736-05-24 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
  Gustaf Michaelii Hammarstrand. Ansedel Född 1736-11-01 i Norra Nöbbelöv (M). [2]
Död 1787-11-28 i Lilla Bolltorp, Alingsås landsförs (P). [1]
  Carl Friedrich Hammarstrand. Ansedel Född 1737-11-22 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
Död 1739-05-16 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
  Carl Friedrich Hammarstrand. Ansedel Bryggare.
Född 1739-08-13 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
Död 1785-02-11 i Kalmar domkyrkoförs (H). [1]
Begravd 1785-02-15.
  Johan Lorentz Hammarstrand. Ansedel Tullinspektor.
Född 1740-07-30 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
Död 1809-07-28 i Ulricehamn (P). [1]
  Adam Ludvig Hammarstrand. Ansedel Organist.
Född 1741-11-21 i Norra Nöbbelöv (M). [1]
Död 1811-07-06 i Mariestad (R). [1]
  Christina Brita Hammarstrand. Ansedel Född 1743-09-08 i Slaka (E). [1]
Död 1811-05-18 i Värö, Kärna (E). [1]
  Fredric Magnus Hammarstrand. Ansedel Född 1745-08-09 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [1]
Död 1746-03-09 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [1]
Begravd 1746 i Västra Ed (H). [1]
  Fulmo Hammarstrand. Ansedel Född 1747-12-29 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [1]
Död 1748 i Västra Ed (H). [1]
Begravd 1748-03-12 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [2]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01