Persson, Dan
-1692

Rättare.
Född. [1]
Död 1692 i Loftahammar (H). [1]

Dan Persson. Född. [1] Död 1692 i Loftahammar (H). [1] Rättare.
f Per i Hula . Ansedel Född. [2]    
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
I kammararkivet saknas mantalslängder för Loftahammar for åren 1661 -1665 och därmed saknas ockra möjlighet att datera tiden for ombytet av innehavare av åborätten till Hula. I ml for 1666 namnes Dan i Hula och i jordeboken 1678-1682 kommer en klargörande uppgift: "Rättaren Dan Pahrsson fritt i lifstijd effter bref d. 16 Martij A:o 1671". Det förefaller i hög grad troligt att denne Dan Piihrsson ar son till sin företrädare, ovan nämnde Per, bevis för detta kan dock ej framläggas. I 1688 ars jordebok, alltjämt för Hula, står: Lifztid friheet och effter Kongl. bref d. 12 Maij 688", i jordeboken 1641-1697: "Dahn, -ref. fru Anna M. Cruus," och i jordeboken 1697-1702: "Enckan o. Erich." I mantalslängder efter 1666 upptagas på Hula Dan Persson med hustru och tjänstefolk till och med ar 1692, 1693 sitter dar änkan Margareta med son och tjänstefolk. Dan har således avlidit under mellantiden, antagligen 1692. Församlingens dödbok börjar först 1695 och uppgift om tiden för Dans dödsfall synes ej stå till buds. I längderna 1695-1700 äro upptagna änkan Margareta, jämte hemmavarande son brukare av = 3 mtl, och Erich Dansson med hustru, brukare aw 1/3 mtl. 1 längderna 1701-1706 är änkan Margareta borta och Jacob Dansson med hustru och Mattis Dansson stå vardera som brukare IN 1/2 mtl. L dödboken for Loftahammar 1700 - september 1719 har någon änka Margareta från Hula icke påträffats. Möjligen har hon avlidit under tiden 1710-1711, då pesten svårt härjade landet. Pastor har antecknat i kyrkboken att redovisningen av de döda vid den tiden blivit bristfallig.

Gifte och barn
Margareta . Ansedel Född. [2]
Död tolkat (1710 - 1711). [2]
Gift
  Fulmo Dansson Hammarstrand. Ansedel Inspektor på godset Winäs i Ed.
Född 1659 i Hula, Loftahammar (H). [1]
Död 1746 i Helgenäs, Forsby, Västra Ed (H). [1]
Begravd Begravd i Kyrkan 1746-02-14 i Västra Ed (H). [1]
  Eric Dansson. Ansedel Socken och sexman.
Född beräknat 1664. [2]
Död 1729-04-11 i Hultö, Loftahammar (H).
Begravd 1729-04-20.
  Matthes Dansson. Ansedel Sockenman och kyrkvärd.
Född 1683. [2]
Död 1731-06-04 i Loftahammar (H). [2]
Begravd 1731-06-07 i Loftahammar (H). [2]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01