Rodhe, Bengt Carl
1834-1897

 Bengt Carl Rodhe 1834-1897

Skolföreståndare.
Född 1834-03-14 i Östra Ögärdet nr2, Gunnarp (N). [1]
Död 1897-01-09 i Sofiahemmet, Sofia (AB). [1]
Adress 1834-03-14 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg.

Bengt Carl Rodhe. Född 1834-03-14 i Östra Ögärdet nr2, Gunnarp (N). [1] Död 1897-01-09 i Sofiahemmet, Sofia (AB). [1] Skolföreståndare.
f Peter Olof Rodhe. Ansedel Lantbrukare.
   
 
   
 
m Sara Svensdotter. Ansedel    
 
   
 

Biografi
Avlade folkskollärarexamen i juni 1860 vid seminariet i Göteborg efter en termins studier där och blev s. å. lärare vid den högre gosskolan på Hagaheden i Göteborg. 1865 öppnade han en egen skola i Göteborg med huvudsaklig uppgift att vid sidan av läroverket bringa sådana brn, vilkas förlädrar icke ämnade låte dem förtsätta i skolan längre än till konfirmationen, en allmän medborglig bildning och 1867 grundade han en fristående elementarskola. År 1880 utgav han sin ABC och läsebok för småskolan.
Efter skolutbildning i Sverige tjänade pastor Stenwall i fyra år i sitt eget missionsföretag China Inland Mission, studerade från 1890 vid Augustana College and Theological Seminary, den svensk-lutherska kyrkans högskola i Rock Island, Ill., U.S.A. Den 1894-06-10 prästvigdes han i Sankt Peter, Minn., för Augustanasynoden och befattningen som pastor i Ridgeway, Penn., vilken blev hans första tjänst efter giftermålet. Genom Kungl. brev 26.5.1899 erhöll han tillstånd att, sedan han visat sig äga svensk medborgarrätt, mottaga predikoämbetet inom svenska kyrkan för tjänstgöring inom Västerås stift. Enligt domkapitlets protokoll 2.8.1899 blev han, sedan han "avgivit de löften som avläggas av dem som enligt gällande kyrkohandbok till präster invigas", förklarad som präst inom svenska kyrkan. Efter återinflyttningen från Norra Amerika tillträdde Stenwall så 1899-08-07 sitt första förordnande, ett tillfälligt uppehållande av gruvpredikantbefattningen i Grängesberg. Samma år blev han vice pastor i Stora Tuna, 1900 i Söderbärke samt 1902 i Lundby i Västerås stift. Den 12.8.1904 flyttade han med hustru och tre barn tillbaka till det större arbetsfältet i Norra Amerika och som pastor i Augustana svensk-lutherska kyrka i Förenta staterna verkade han inom följande forsamlingar: Pierson Ebenizer Church och Miami Mission, Fla., 1904-1908, organiserade de första lutherska församlingarna i Miami och Halandale, vilka nu är självförsörjande, tjänade vidare som pastor hos församlingarna i Lawrence, Mass. 1908-09, Waterbury, Conn. 1909-11, Haarlem, New York City 1911-12, och åter Miami 1912-13. - Uppgifterna i fråga om Amerika ha lämnats av dr Carl M. Stenwall, St Petersburg, Fla., född 17.3.1896 i Ridgeway, makarna Stenwalls äldste son.

Gifte och barn
Emilia Maria Hammarstrand. Ansedel Född 1836-08-30 i Lunnagården, Marka (R). [1]
Död 1899-04-09 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Begravd i Domkyrkoförs I Gbg (O).
Gift 1860-10-10 i Marka (R) [1]
  Job Rodhe. Ansedel Fil D. läroverksadjunkt.
Född 1862-02-27 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1904-12-30 i Örebro. [1]
  Ruth Rodhe. Ansedel Född 1864-04-17 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1948-08-25 i Jacksonville. [1]
  Carl Rodhe. Ansedel Sågverksdisponent.
Född 1866-12-06 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1911-04-25 i Båtskärsnäs, Nederkalix (BD). [1]
  Maria Rodhe. Ansedel Gymnastiklärarinna.
Född 1869-01-10 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Döpt 1869-01-29. [1]
Död 1936-05-01 i Johannes (AB). [1]
  Elin Rodhe. Ansedel Född 1872-02-03 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1961-04-15 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
  Alma Rodhe. Ansedel Född 1874-03-24 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1874-04-10.
  Magnus Rodhe. Ansedel Komminister.
Född 1875-08-21 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1920-09-18 i Hudiksvall (X). [1]
  Signe Rodhe. Ansedel Född 1877-11-12 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1952-04-17 i Uppsala-Näs (C). [1]
  Olof Rodhe. Ansedel Bergsingenjör.
Född 1879-04-24 i Göteborgs Kristine (O). [1]
Död 1941-01-12 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB). [1]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01