, Per i Hula

Född. [1]

Per i Hula . Född. [1]      
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Per i Hula. Frälsehemmanet 1 mantal Hula i Loftahammars socken, 4 km SV om kyrkan och 3 km från Österhavets strand, ägdes enligt jordeboken 1658-1661 av "Greff Carl Leijonhufvud", skrevs från 1665 som fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt, död 1666. Som dennes "Ensk. tienare på tienst efter bref d. 23 Sept. 1657 halffua hemmanet" namnes bonden Pcr (Peter), som enligt mantalslängder och jordeböcker bodde där från och med åtminstone 1644. Han hade "1660 och 61 hela hemmanet frit effter bref d. 3 Sept. 1660". I jordeboken 1663-66 ar for Hula antecknat: "Carl Leijonhufvuds Ensk: tienare och Rattare frit effter bref den 28 febr. 1662" och i marginalen: "lijfstiids frijhet den 16 Martij 671". Enligt uppgift från riksarkivet står i ml 1660 for Hula "Peer", anges vara gift och ha en son och en sonhustru. Hans bomarke i ml 1652 har foljande utseende: (Se bild)

Hans bomärke i mantalslängd har följande utseende.

Gifte och barn
.
Gift
  Dan Persson. Ansedel Rättare.
Född. [2]
Död 1692 i Loftahammar (H). [2]


     
Framställd av DISGEN version 8.1e 2010-07-01